Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.02.2019

Κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) καθώς και η προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή της κατεύθυνσης του Κανονικού Δικαίου κ. Meletiy Velchev

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. είναι : «Η Σύνοδος της Νεοκαισαρείας και το κανονικό της έργο».

Την  Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα: 12.00  θα πραγματοποιηθεί  η  κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) καθώς και η προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή της κατεύθυνσης του Κανονικού Δικαίου κ. Meletiy Velchev  (Α.Μ. 29301), στην αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής.

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. είναι : «Η Σύνοδος της Νεοκαισαρείας και το κανονικό της έργο».

Εκ του Γραφείου