Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.02.2019

Κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) καθώς και η προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας της κατεύθυνσης του Κανονικού Δικαίου κ. Αικατερίνης Αγγέλη

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. είναι : « Η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής κατά το Πηδάλιο».

Την  Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα: 11.00  θα πραγματοποιηθεί  η  κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) καθώς και η προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας της κατεύθυνσης του Κανονικού Δικαίου κ. Αικατερίνης Αγγέλη  (Α.Μ. 97301), στην αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής.

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. είναι : « Η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής κατά το Πηδάλιο».

Εκ του Γραφείου