Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.09.2019

Kρίση τῆς Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητή κ. Νικολάου Καρύδη (Α.Μ. 15601)

24 Σεπτεμβρίου 2019, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα: 11.30, στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τοῦ Τμήματος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ἡμέρα   Τρίτη καί ὥρα: 11.30, στήν αἴθουσα Συνεδριῶν  τοῦ Τμήματος, στήν κρίση τῆς Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τοῦ Μεταπτυχιακοῦ  Φοιτητή  κ. Νικολάου Καρύδη (Α.Μ. 15601), σύμφωνα μέ τον  Κανονισμό Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Κοινωνία και Θεολογία» τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

Ὁ  Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης