Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.02.2020

Kρίση τῆς Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητῆ κ. Βασιλείου Μεϊχανετσίδη

13 Φεβρουαρίου 2020, ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα: 12.00, στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τοῦ Τμήματος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε την 13η Φεβρουαρίου 2020, ἡμέρα Πέμπτη  καί ὥρα: 12.00, στήν αἴθουσα Συνεδριῶν  τοῦ Τμήματος, στήν κρίση τῆς Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τοῦ Μεταπτυχιακοῦ  Φοιτητῆ κ. Βασιλείου Μεϊχανετσίδη (Α.Μ. 13202 ), σύμφωνα μέ τον  Κανονισμό Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Κοινωνία και Θεολογία» τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

*(υπογραφή)

Καθ. Σωτήριος Σ. Δεσπότης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος