Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.11.2019

Kρίση τῆς Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τῆς Μεταπτυχιακῆς Φοιτήτριας κ. Ἑλένης Παλιούρα (Α.Μ. 16307)

Ανακοίνωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε την 10η Δεκεμβρίου 2019, ἡμέρα Τρίτη  καί ὥρα: 11.00, στήν αἴθουσα Συνεδριῶν  τοῦ Τμήματος, στήν κρίση τῆς Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τῆς Μεταπτυχιακῆς  Φοιτήτριας κ. Ἑλένης Παλιούρα (Α.Μ. 16307 ), σύμφωνα μέ τον  Κανονισμό Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Κοινωνία και Θεολογία» τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

Ὁ  Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

*(υπογραφή)

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος