Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.05.2018

Κρίση τῆς Διπλωματικῆς ἐργασίας (Master) τoῦ κ. Σταύρου Αβαγιάννη

μέ θέμα: «Η κανονική προστασία της παιδικής ηλικίας κατά την πρώτη χριστιανική χιλιετία»

Τήν Παρασκευὴ 11 Μαΐου 2018, ὥρα: 12.00 στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Αθηνῶν, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ κρίση τῆς Διπλωματικῆς ἐργασίας (Master) τoῦ  κ. Σταύρου Αβαγιάννη (Α.Μ. 12301) μέ θέμα: «Η κανονική προστασία της παιδικής ηλικίας κατά την πρώτη χριστιανική χιλιετία», μέ ἐπιβλέπουσα τήν Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Εἰρήνη Χριστινάκη καί  Μέλη: την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Βασιλειάδου καί την Ἀναπλ. Καθηγήτρια κ. Ἑλένη Γιαννακοπούλου.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Καθηγητὴς Σωτήριος Δεσπότης