Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.12.2017

Κρίση τῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητῆ κ. Δημητρίου Ξεσφύγγη (Α.Μ. 25306)

σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 § στ΄ τοῦ Κανονισμοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε τήν 9η Ἰανουαρίου 2018, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα: 12.00΄, στή Γενική Συνέλευση τοῦ Τομέα μέ θέμα τήν κρίση τῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητῆ κ. Δημητρίου Ξεσφύγγη (Α.Μ. 25306), σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 § στ΄ τοῦ Κανονισμοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

Ἡ Γ.Σ. θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα Συνεδριῶν  τοῦ Τμήματος.

Ἡ Διευθύντρια του Τομέα

Μαρία Βασιλειάδου
Άναπληρώτρια Καθηγήτρια