Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.05.2017

Κρίση Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί προφορική δοκιμασία τῆς Μεταπτυχιακῆς Φοιτήτριας κ. Εὐαγγελίας Δ. Βαμβακᾶ

13 Ἰουνίου 2017, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα: 11:30, στή Γενική Συνέλευση τοῦ Τομέα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε τήν 13η Ἰουνίου 2017, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα: 11.30΄, στή Γενική Συνέλευση τοῦ Τομέα μέ θέμα τήν κρίση τῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας καί τήν προφορική δοκιμασία τῆς Μεταπτυχιακῆς Φοιτήτριας κ. Εὐαγγελίας Δ. Βαμβακᾶ (Α.Μ. 97303), σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 § στ΄ τοῦ Κανονισμοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

Ἡ Γ.Σ. θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα Συνεδριῶν  τοῦ Τμήματος.

Ὁ Διευθυντής του Τομέα

Έμμανουήλ Καραγεωργούδης
Άναπληρωτής Καθηγητής