Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.02.2019

ΕΝΑΡΞΗ παραδόσεων του μαθήματος "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 1/3/2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οἱ παραδόσεις τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἀντωνόπουλου, στό μάθημα Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος καί Εὐρωπαϊκός Πολιτισμός, τό ὁποῖο διδάσκεται ἀπό κοινοῦ μέ τόν Καθηγ. κ. Σωτήριο Δεσπότη, θά ξεκινήσουν τήν Παρασκευή 1/3/2019.

Ἀπό τό Γραφεῖο.