Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.09.2019

ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων του Καθηγητή Απόστολου Β. Νικολαΐδη (ΧΕ 2019-20)

Ανακοίνωση

Τα μαθήματα του Καθηγητή Απόστολου Νικολαϊδη αρχίζουν κανονικά την 1η Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Τα μαθήματα της Τετάρτης,2 Οκτωβρἰου, δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του Κοσμήτορα στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Από το Γραφείο