Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.01.2020

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ στα μαθήματα του Επίκουρου Καθηγητή Αθανασίου Γλάρου (Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020)

Παρασκευὴ 31 Ἰανουαρίου 2020, ὥρα 9:00 π.μ. στὸ γραφεῖο του διδάσκοντα

Ὅσοι/ες φοιτητές/τριες δὲν μπόρεσαν νὰ προσέλθουν κατὰ τὶς ἡμερομηνίες ἐξέτασης τῶν μαθημάτων τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Ἀθανασίου Γλάρου (Ἐξεταστικὴ χειμερινοῦ ἑξαμήνου 2020), "Πατρολογία", "Ερμηνεία Πατέρων-Πατερική Θεολογία”, "Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία”, “Πρακτική Άσκηση” και "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και στοιχεία Πατερικής ανθρωπολογίας" ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἐξετασθοῦν προφορικῶς τὴν Παρασκευὴ 31 Ἰανουαρίου 2020, ὥρα 9:00 π.μ. στὸ γραφεῖο (γραφεῖο 207) τοῦ διδάσκοντα.

Προσοχή!
Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ὅσους φοιτητές/τριες εἶχαν ἀποδεδειγμένα πρόβλημα ὑγείας ἢ ἄλλο σοβαρὸ κώλυμα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου