Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.03.2018

Εκλογή του κ. Βασίλειου Φανάρα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2191

Αρ.Πρωτ: 706
Ημερομηνία: 7/3/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποτέλεσμα της κρίσης των υποψηφιοτήτων, για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2191) του Τομέα «Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας», με γνωστικό αντικείμενο  «Βιοηθική».

Σας ενημερώνουμε ότι το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε για την κρίση των υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2191)  του Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοηθική» συνήλθε σε κοινή Συνεδρία στο πλαίσιο της 9ης Συνέλευσηςτου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, την 22η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης στο κτήριο της Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και αποφάσισε με τις ψήφους των οκτώ (8) παρόντων μελών του, (απόντα μέλη 3), την εκλογή του κ. Βασίλειου Φανάρα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης