Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.03.2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Στον ΕΥΔΟΞΟ και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (My Studies) του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με τις προθεσμίες

Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019
Δηλώσεις-Διανομή Συγγραμμάτων
Δηλώσεις Μαθημάτων

Α. Δηλώσεις - Διανομή Συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ» εαρινό εξάμηνο 2018-2019

- Δηλώσεις: Έναρξη Πέμπτη 21.03.2019  Λήξη Παρασκευή  03.05.2019 .
(Μέγιστος αριθμός δήλωσης συγγραμμάτων:  οκτώ (8)).

- Διανομή: Έναρξη Πέμπτη 21.03.2019 Λήξη Παρασκευή 17.05.2019 .

Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

•    Κατά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στο my-studies.uoa.gr. θα πρέπει να δηλωθούν τα μαθήματα για τα οποία παραλάβατε-συγγράμματα μέσω του Ευδόξου


Β. Δήλωση Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου μέσω my-studies.uoa.gr

Έναρξη Δευτέρα 01.04.2019
Λήξη Δευτέρα 06.05.2019

- οι φοιτητές του 1ου  και  2ου  έτους σπουδών δηλώνουν μέχρι και 9 μαθήματα μόνο από τα εαρινά εξάμηνα.

- οι φοιτητές του 3ου  και  4ου  έτους σπουδών δηλώνουν μέχρι και 13 μαθήματα μόνο από τα εαρινά εξάμηνα.

- οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος φοίτησης και μετά) δηλώνουν μέχρι και 40 μαθήματα από όλα τα χειμερινά και εαρινά εξάμηνα.¨

• Οποιαδήποτε είσοδος στο σύστημα για επανέλεγχο-αλλαγή της δήλωσης (όσο είναι ανοικτό το web) την ακυρώνει αυτόματα και για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επαναληφθεί η δήλωση εκ νέου και να οριστικοποιηθεί.

• Mπορείτε να επιβεβαιώσετε τα μαθήματα που έχετε δηλώσει πρίν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων από το profil (κάτω αριστερά στην οθόνη) --> Ιστορικό, επιλέγοντας την ημερομηνία /ώρα που έγινε η τελευταία επιτυχής δήλωση μαθημάτων.

• Μπορείτε να δείτε τα δηλωθέντα μαθήματα μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων από το Ιστορικό δηλώσεων (κάτω δεξιά της αρχικής οθόνης).

Μετά τη λήξη των δηλώσεων δεν θα δοθεί παράταση και καμία εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος