Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.07.2020

Αποτελέσματα Κοσμητορικών Εκλογών (23/24.07.2020) της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2023, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 368/29.06.2020 σχετική Προκήρυξη της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής.

- Πρακτικό Εκλογής

- Πρακτικό καταμέτρησης ψήφου επαληπτικής εκλογικής διαδικασίας (24-07-2020)

- Πρακτικό καταμέτρησης ψήφου εκλογικής διαδικασίας (23-07-2020)