Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.02.2018

Αποτελέσματα επιλογής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Μαρτίου-Απριλίου 2018

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος

Κατάλογος επιτυχόντων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Μαρτίου-Απριλίου 2018 στο πλαίσιο της δράσης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (ΠΠΑ)», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση  και Διά Βίου Μάθηση»  (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

- Σχετικό αρχείο: https://goo.gl/JwjWCr

Οι 15 (δεκαπέντε) από τις 32 (τριάκοντα δύο) διαθέσιμες θέσεις που δεν καλύφθηκαν στην παρούσα φάση επιλογής, προγραμματίζεται να προκηρυχθούν τον Μάϊο του 2018 έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να απασχοληθούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2018.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εκ μέρους του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος, υπενθυμίζεται στους επιτυχόντες προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες της Πρακτικής Άσκησης ότι καλούνται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του του Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων", το οποίο θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στην Αίθουσα του Λόγου στη Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο στο κέντρο της Αθήνας), ώρα 10:00-17:30, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Εγγραφές στο Συνέδριο: soctheol.uoa.gr@gmail.com (Ονοματεπώνυμο και Α.Μ.).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.