Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.07.2018

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για απασχόληση από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος

ΠΙΝΑΚΑΣ των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν επιλεγεί για να απασχοληθούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.

Η συμμετοχή τους εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (ΠΠΑ)»  το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση  και Διά Βίου Μάθηση»  (ΕΠΕΔΒΜ)  και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών έγινε την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 από την Τριμελή Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι:  α) Επιστημ. Υπεύθυνος  Επίκ. Καθηγ. Αθανάσιος Γλάρος, β) Αναπλ. Καθηγήτρια Πανωραία Κουφογιάννη,  γ) Καθηγήτρια Διοτίμα Λιαντίνη.

Οι φοιτητές που επιλέχθησαν είναι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ                  Α.Μ.                    ΣΥΝΟΛΟΝ                                 ΦΟΡΕΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                            

1.Χρόνη  Πετρούλα                1231201400102         85,80               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»       

2.Βασιλάκης  Ευθύμιος       1231201300249              83,70               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»       

3. Γούλα  Μαρία                   1231201600266           76,70               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»       

4. Αλευριάδου Βαρβάρα      1231201500006              76,34               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ»      

5. Φράγκου Βενετσιάνα       1231201500203              75,28               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»       

6. Δαούτη  Ειρήνη                 1231201500043            74,26               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»       

7.Άγουρου Ευαγγελία            1231201500001             73,88               Μ.Κ.Ο. «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»       

 

Από το Γραφείο