Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.06.2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Διευθυντών Τομέων 2019 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Ειδική ανακοίνωση

Ολοκληρώθηκε την 18η Ιουνίου  2019  η διαδικασία εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος  Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020. Διευθυντές αναδείχθηκαν οι κάτωθι υποψήφιοι εκάστου Τομέα:

•    Για τον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως o Αναπληρωτής  Καθηγητής, κ Βασίλειος Γαϊτάνης.

•    Για τον Τομέα Κανονικού  Δικαίου  και  Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνος-Βιβλικών  Σπουδών και Πολιτιστικού  Βίου της Μεσογείου  η Καθηγήτρια κα Ειρήνη Χριστινάκη.

•    Για τον Τομέα Θρησκειολογίας,  Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής, κ Σπυρίδων Τσιτσίγκος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης