Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.03.2018

Αποτελέσματα (05.03.18) επιλογής Πρακτικής Άσκησης με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

στο «Αρχείο της οικογένειας Λαμπάκη»

Συνήλθε σήμερα, 5 Μαρτίου 2018, στο Γραφείο του κ. Χρήστου Καραγιάννη, επιστημονικού υπεύθυνου του Τμήματος θεολογίας της θεολογικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος θεολογίας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο-ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, σχετικά με την προκήρυξη έξι (6) θέσεων τρίμηνης αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στο «Αρχείο της οικογένειας Λαμπάκη», με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Στουφή, τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

  1. Χρήστο Καραγιάννη, Επίκουρο Καθηγητή,
  2. Ιωάννα Στουφή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και
  3. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή

- Αποτελέσματα επιλογής: https://goo.gl/XYynka

Από το Γραφείο