Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.03.2018

Αποτελέσματα (02.03.18) επιλογής Πρακτικής Άσκησης με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο

«ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΛΙΟΥ Α.Ε., δ.τ. Πύργος Βασιλίσσης»

Συνήλθε σήμερα, Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, στο Γραφείο του κ. Χρήστου Καραγιάννη, επιστημονικού υπεύθυνου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το πρόγραμμα «Πρακτική Ασκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείταί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο-ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, σχετικά με την προκήρυξη έξι (6) θέσεων τρίμηνης αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στη «ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΛΙΟΥ Α.Ε., δ.τ. Πύργος Βασιλίσσης», με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

  1. Χρήστο Καραγιάννη, Επίκουρο Καθηγητή,
  2. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη, Επίκουρο Καθηγητή και
  3. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή

- Αποτελέσματα επιλογής: https://goo.gl/3aaN92

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.