Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.03.2018

Ανοικτό Παρεκκλήσιο - Ανακοίνωση από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής

Λειτουργία: 19 Μαρτίου έως 25 Μαΐου 2018, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00.

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής έκρινε για ευνόητους λόγους ότι το Παρεκκλήσι που βρίσκεται στο κτήριο της Σχολής δεν μπορεί να παραμένει κλειστό, ανοίγοντας άπαξ της εβδομάδος, όπως μέχρι τώρα γίνεται.

Υλοποιώντας λοιπόν απόφαση της Κοσμητείας σας γνωρίζω ότι προς το παρόν το εν λόγω Παρεκκλήσι θα παραμένει ανοιχτό από 19 Μαρτίου έως 25 Μαΐου 2018, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00.

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρόθυμα αποδέχτηκαν την παράκλησή μας να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και τον κ. Σταύρο Μουτάφη, που ευχαρίστως δέχτηκε να έχει την κύρια ευθύνη τους εγχειρήματος.

 

Με τιμή

Ο Κοσμήτωρ
της Θεολογικής Σχολής

Καθηγητής
Απόστολος Β. Νικολαΐδης