Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.01.2019

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1) «Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιστορία και Θεολογία» και (2) Η Εκκλησία κατά την Οθωμανική Κυριαρχία: Ιδεολογικά ρεύματα και συμμετοχή στους αγώνες του Γένους»

Διδάσκουσα: Δρ. Αθηνά Κονταλή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1.«Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιστορία και Θεολογία» (Υ/Ε) Γ΄εξ.

2.«Η Εκκλησία κατά την Οθωμανική Κυριαρχία: Ιδεολογικά ρεύματα και συμμετοχή στους αγώνες του Γένους» (Π) Γ΄εξ.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει ως εξής:

1. Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιστορία και Θεολογία (Υ/Ε) Γ΄εξ.
Παρασκευή 11/1/2019, ώρα 11:00-15:00, ΑΜΦ
Δευτέρα 14/1/2019, ώρα 12:00-16:00, ΑΜΦ
Τρίτη 15/1/2019, ώρα 12:00-16:00, ΑΜΦ
Τετάρτη 16/1/2019, ώρα 11:00-15:00, ΑΜΦ

2. Η Εκκλησία κατά την Οθωμανική Κυριαρχία: Ιδεολογικά ρεύματα και συμμετοχή στους αγώνες του Γένους (Π) Γ΄εξ.

Παρασκευή 11/1/2019, ώρα 15:00-18:00, ΑΜΦ
Δευτέρα 14/1/2019, ώρα 16:00-19:00, ΑΜΦ
Τρίτη 15/1/2019, ώρα 16:00-19:00, ΑΜΦ
Τετάρτη 16/1/2019, ώρα 15:00-18:00, ΑΜΦ

Η διδάσκουσα
Δρ Αθηνά Κονταλή