Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.01.2020

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ και ΕΞΕΤΑΣΗ στο μάθημα "ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ" (ΧΕ 2019-2020)

Ο Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Μανδραπήλιας

Η Αναπλήρωση των μαθημάτων της Oμιλητικής θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 8-11 από τις 20/1/20 και η εξέταση θα γίνει προφορικά την 17η Φεβρουαρίου από τις 9:00.

Ο Διδάσκων
Δρ. Αναστάσιος Μανδραπήλιας