Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.12.2018

Ανακοίνωση για την ΥΛΗ του μαθήματος "ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ" (Υ/Ε Γ' Εξαμήνου)

Διδάσκουσα: Δρ. Αριάδνη Σαραντουλάκου, Ε.ΔΙ.Π.

Ἡ ὕλη τοῦ κατ’ ἐπιλογήν ὑποχρεωτικοῦ μαθήματος τοῦ Γ΄ ἑξαμήνου «Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία» εἶναι:

α) ὅλο τό σύγγραμμα

β) τό συνοδευτικό ὑλικό πού εἶναι ἀναρτημένο στό e-class.

Η Διδάσκουσα
Δρ. Ἀριάδνη Σαραντουλάκου, Ε.ΔΙ.Π