Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.03.2020

Ανακοίνωση για την τηλεδιδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Καθηγητή Εμμανουήλ Καραγεωργούδη

Ανακοίνωση

Καλούνται οι φοιτητές/τήτριες που παρακολουθούν τα προπτυχιακά :

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (SOCTHEOL308),

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (SOCTHEOL257),

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 19ου ΚΑΙ 2Οου ΑΙΩΝΑ (SOCTHEOL254) 

και μεταπτυχιακά μαθήματα:

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (SOCTHEOL312),

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ (SOCTHEOL311) 

του Καθηγητή Εμμανουήλ Καραγεωργούδη να εγγραφούν μέσω της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) στα μαθήματα που έχουν επιλέξει, προκειμένου να τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή εξ απόστάσεως παρακολούθηση εκάστου μαθήματος.

Από το Γραφείο