Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.04.2019

Ανακοινώσεις για τις ΠΡΟΟΔΟΥΣ και τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη

Μαθήματα: α) Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός καί (β) Η Ερμηνευτική Τέχνη της Βίβλου και ο Πολιτιστικός Βίος της Μεσογείου

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες εκ του νόμου δικαιούνται να εξετασθούν προφορικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι την  Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, ώρα 14.00 μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του Καθηγητή κ. Σωτηρίου Δεσπότη  (1ος όροφος γραφ. 125-126) για την ύλη των α΄ προόδων των μαθημάτων:  (

α) Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός καί

(β) Η Ερμηνευτική Τέχνη της Βίβλου  και ο Πολιτιστικός Βίος της Μεσογείου.

Επίσης την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 οι παραδόσεις του μαθήματος  "Η ερμηνευτική τέχνη της Βίβλου  και ο πολιτιστικός βίος της Μεσογείου"  θά πραγματοποιηθούν ως εξής: 10-12 Πρόοδος και Παραδόσεις  καί 3-5 Παραδόσεις.

Εκ του Διδάσκοντος
Καθηγητού κ. Σωτ. Δεσπότη