Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.10.2017

Αιτήσεις συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. για το ακαδ. έτος 2017-2018

Yποβολή αιτήσεων: από 1η μέχρι 15η Νοεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου: https://goo.gl/JNrzWF
(εναλλακτικά, σχετικά έντυπα θα διατίθενται από τη Γραμματεία).

2. Αντίγραφο πτυχίου ( ευκρινές φωτοαντίγραφο)

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους, από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟ.Α.Τ.Α.Π.).

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει (εναλλακτικά) και μέσω ταχυδρομικής αποστολής, (εννοείται πάντοτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 1ης και 15ης Νοεμβρίου) δηλαδή μέσω συστημένου με ΕΛΤΑ  ώστε να αποδεικνύονται οι ημερομηνίες αποστολής-παραλαβής.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ (ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ), ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας (Θεολογική Σχολή-Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιόπολη, 2ος όροφος, 157 72 Άνω Ιλίσια), εντός του χρονικού διαστήματος από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017, τις γνωστές ώρες υποδοχής κοινού, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη Παρασκευή, 11:00-13:00.

Σε περίπτωση που υπάρχει εκκρεμότητα ορκωμοσίας, η  αίτηση της  συμμετοχής του υποψηφίου στις κατατακτήριες εξετάσεις, πρέπει να έχει ως συνημμένο έγγραφο, την Βεβαίωση Περάτωσης σπουδών.

Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων  θα ανακοινωθεί  προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Επίσης, βλ. σχετικά: "Προκήρυξη Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-18 Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ".

Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ