Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.09.2018

2017-18 Θυρίδα ενημέρωσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016.

- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Γ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 Π.Μ.Σ. "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ", έναρξη μαθημάτων και ειδικές ανακοινώσεις

- Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/

- Διϊδρυματικό ΠΜΣ "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός"
των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Χρήσιμα έγγραφα Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

Χρήσιμες εφαρμογές

Θυρίδα ανακοινώσεων και ενημέρωσης