Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

03.04.2017

Προκήρυξη προγράμματος συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Βέερνης (εντός πλαισίου Erasmus μέχρι το 2013) με το ΕΚΠΑ

Υποβολή αιτήσεων: Έως και 25/04/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΠΛΑIΣΙΟΥ ERASMUS ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013) ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι την 25η Απριλίου του τρέχοντος έτους στον αρμόδιο καθηγητή (Επικ. Καθηγήτρια Α. Παλάντζα)

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

 

 

Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα συνεργασίας του Πανεπιστημίου Βέρνης, το οποίο μέχρι το 2013 λειτουργούσε εντός πλαισίου του Προγράμματος Erasmus. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται πλέον αποκλειστικά από το Ελβετικό Ίδρυμα, με το οποίο έχει συνάψει διμερή συμφωνία το ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι  την 25η Απριλίου, ημέρα Τρίτη, τρέχοντος έτους στον υπεύθυνο καθηγητή της συμφωνίας. Η ημερομηνία αυτή ισχύει για μετακίνηση για χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-18. Η υποβολή των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για το θερινό εξάμηνο του ιδίου ακαδ. έτους είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Για την υποβολή της αιτήσεώς τους οἱ ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμβουλευθούν την προκήρυξη με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής που ισχύει για το πρόγραμμα του  ERASMUS (βλ. ἰστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας).