Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

23.05.2017

Προκήρυξη κατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-18 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Υποβολή αιτήσεων: Στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από 1 έως  15 Νοεμβρίου 2017 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-13.00

Η Προκήρυξη των κατατακτηρίων εξετάσεων (πληροφορίες, δικαιολογητικά, ύλη και ημέρες εξετάσεων) καθώς και η σχετική Αίτηση είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο φάκελο: https://goo.gl/e9ATYk

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από 1 έως  15 Νοεμβρίου 2017 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-13.00.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 15784).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ