Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

02.03.2017

Προκήρυξη ERASMUS+ για σπουδές στο εξωτερικό το ακαδ. έτος 2017-18 - Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

Υποβολή δηλώσεων: έως και 17 Μαρτίου 2017

Έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους στον υπεύθυνο  καθηγητή  (Ακαδημαϊκό  Υπεύθυνο)  της  συμφωνίας  με  το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν.

- Η Προκήρυξη του ERASMUS+ 2017 αναλυτικά (περιγραφή, κριτήρια, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα)

- Πίνακας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων υποδοχής φοιτητών ERASMUS+ συνεργαζομένων με το ΕΚΠΑ και το Τμήμα Θεολογίας

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στο ΕΚΠΑ είναι διαθέσιμες και μέσω της θυρίδας του προγράμματος στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Aπό το Γραφείο