Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

05.01.2017

Προκήρυξη 4 θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 9/1/17 έως και 23/1/17

Προκήρυξη 4 θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Υπεύθυνος: Λέκτορας Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Προθεσμία δηλώσεων: Πέμπτη 23/1/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προκηρύσσονται 4 θέσεις με υπεύθυνο τον Λέκτορα Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη.

Πρόκειται για τρίμηνη απασχόληση στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη www.laskaridou.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο http://www.theol.uoa.gr/kritiria-epilogis.html και να αποστείλουν στο email:  makoulia@theol.uoa.gr ένα βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, στο οποίο να αναγράφονται όλα τα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όσα επιπλέον στοιχεία κρίνει ο υποψήφιος/υποψήφια και ένα σύντομο κείμενο (>200 λέξεων), στο οποίο να εξηγούνται οι λόγοι που επιθυμεί να κάνει πρακτική στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να επισυνάψουν κατάλογο των μαθημάτων, των οποίων έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησή τους, με τη βαθμολογία τους. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι βαθμολογίες σε μαθήματα της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας.

Η προθεσμία αποστολής email είναι 23/1/2017.

Όσοι/ες επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν τον πλήρη φάκελο των εγγράφων, που πιστοποιούν όσα αναγράφουν στο βιογραφικό σημείωμα, και θα ξεκινήσουν άμεσα την Πρακτική τους με το πέρας της εξεταστικής.