Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

23.10.2019

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ με τίτλο "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ" και ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πέμπτη 24.10.2019 και ώρα 12:45 στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας

Στο πλαίσιο των μαθημάτων: "Η Εκκλησία κατά την Οθωμανική Κυριαρχία: Ιδεολογικά ρεύματα και συμμετοχή στα κινήματα του Γένους" (Π) και "Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιστορία και Θεολογία" του Γ΄ Εξαμήνου, θα γίνει προβολή εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο: "Κωνσταντινούπολη" την Πέμπτη 24.10.2019 και ώρα 12:45 στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας.

Στη συνέχεια θα γίνει η δήλωση των εργασιών του μαθήματος "Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιστορία και Θεολογία"(Υ/Ε).

Από το Γραφείο