Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

13.09.2018

Πρακτικά διεπιστημονικού Συνεδρίου "Αρχή και εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου" - δημόσια ηλεκτρονική έκδοση

ISBN: 978-960-99068-9-0

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με χαρά παραδίδει στη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα Πρακτικά του διεπιστημονικού Συνεδρίου "Αρχή και εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου", το οποίο πραγματοποιήθηκε 17-18 Οκτωβρίου 2017, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Ε.Κ.Π.Α. και στην Εταιρεία των Φίλων του Λαού.

- Σύνδεσμος προβολής και λήψης της δημόσιας ηλεκτρονικής έκδοσης: https://goo.gl/C1kCyd

 Η δημοσίευση των Πρακτικών γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ. και την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών