Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

23.03.2018

Πρακτικά Θεολογικού Συμποσίου "180 χρόνια Θεολογικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-2017)" - δημόσια ηλεκτρονική έκδοση

ISBN: 978-960-99068-8-3

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με χαρά παραδίδει στη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα Πρακτικά του Θεολογικού Συμποσίου «180 χρόνια Θεολογικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-2017)», το οποίο πραγματοποιήθηκε 9-11 Μαΐου 2017 με αφορμή την επέτειο των 180 ετών από την ίδρυση του Ε.Κ.Π.Α.

- Σύνδεσμος προβολής και λήψης της δημόσιας ηλεκτρονικής έκδοσης: https://goo.gl/WpYzTx.

 Η δημοσίευση των Πρακτικών γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ. και την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών