Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

24.01.2018

Νέα ημερομηνία για για την εξέταση θερινών μαθημάτων του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη

Μαθήματα: (α) Απόκάλυψη του Ιωάννη και Αποκαλυπτικά Κινήματα, (β) Συγκριτική Ερμηνεία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο΄ και το Πρωτότυπο, (γ) Καινή Διαθήκη και Ρητορική

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει τά κάτωθι μαθήματα του Καθηγητή κ. Σωτ. Δεσπότη τα οποία είναι στο θερινό εξάμηνο θα εξετασθούν προφορικά την Τετάρτη 14  Φεβρουαρίου 2018 ώρα 12:00 στο γραφείο του και όχι όπως είχε ανακοινωθεί για την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, διότι υπάρχουν και άλλα μαθήματα που εξετάζονται ταυτόχρονα την ίδια ημέρα.

Α) Αποκάλυψη του Ιωάννη και Αποκαλυπτικά κινήματα

Β) Συγκριτική Ερμηνεία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο΄ και το Πρωτότυπο

Γ) Καινή Διαθήκη και Ρητορική

Επίσης κατά την ίδια ημέρα και ώρα θα εξετασθούν προφορικά όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται από τον νόμο να εξετασθούν (Α.Μ.Ε.Α. κ..λ.π.) καθώς και  όσοι έχουν επίσημο δικαιολογητικό για την απουσία τους κατά την ημέρα των εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Δεν θα υπάρξει άλλη ημερομηνία γιατί θα κατατεθεί άμεσα η βαθμολογία.

Εκ του Γραφείου του
Διδάσκοντος Καθηγητή