Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

17.01.2018

Επείγουσα ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη

Μαθήματα: (α) Απόκάλυψη του Ιωάννη και Αποκαλυπτικά Κινήματα, (β) Συγκριτική Ερμηνεία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο΄ και το Πρωτότυπο, (γ) Καινή Διαθήκη και Ρητορική

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει να εξετασθούν στα κάτωθι μαθήματα του Καθηγητή κ. Σωτ. Δεσπότη τα οποία είναι στο θερινό εξάμηνο θα εξετασθούν προφορικά τη Δευτέρα  12 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 10.00 στο γραφείο του.

Α) Αποκάλυψη του Ιωάννη και Αποκαλυπτικά κινήματα

Β) Συγκριτική Ερμηνεία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο΄ και το Πρωτότυπο

Γ) Καινή Διαθήκη και Ρητορική

Επίσης κατά την ίδια ημέρα και ώρα θα εξετασθούν προφορικά όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται από τον νόμο να εξετασθούν (Α.Μ.Ε.Α. κ..λ.π.) καθώς και  όσοι έχουν επίσημο δικαιολογητικό για την απουσία τους κατά την ημέρα των εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Δεν θα υπάρξει άλλη ημερομηνία γιατί θα κατατεθεί άμεσα η βαθμολογία.

Εκ του Γραφείου του
Διδάσκοντος Καθηγητή