Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

13.09.2017

Εναλλακτική ημερομηνία εξέτασης στα μαθήματα του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη - ΣΕΠ 2017

Προφορικά στο Βιβλικο – Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Σχολής τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:30

Ὅσοι/ες φοιτητές/τριες εκ του νόμου έχουν δικαίωμα να εξετασθούν προφορικά και όσοι δὲν μπόρεσαν νὰ προσέλθουν κατὰ τὶς ἡμερομηνίες ἐξέτασης τῶν μαθημάτων του Καθηγητού κ. Δεσπότη (Σεπτέμβριος 2017), ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἐξετασθοῦν προφορικά στο Βιβλικο – Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Σχολής τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ

Προσοχή! Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ὅσους φοιτητές/τριες εἶχαν ἀποδεδειγμένα πρόβλημα ὑγείας ἢ ἄλλο σοβαρὸ κώλυμα και θα πρέπει όλοι να είναι παρόντες στην ακριβή ώρα προσέλευσης γιατί δεν θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης της ώρας ή ορισμός άλλης ημέρας, εφόσον στις 2 Οκτωβρίου 2017 κλείνουν τα βαθμολόγια.

Από το Γραφείο