Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

31.05.2018

"Αστικό Τοπίο: Θεολογική Σχολή Αθηνών"- αφιέρωμα από την Τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων

Σάββατο 02/06/2018, 15:30-16:00, Αστικό Τοπίο: Θεολογική Σχολή Αθηνών

Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, ώρα 15:30-16:00 θα προβληθεί στην Τηλεόραση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ταινία μηκρού μήκους με τίτλο "Αστικό Τοπίο: Θεολογική Σχολή Αθηνών", αφιέρωμα στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής.

Διαδικτυακή μετάδοση: https://parltv.live.grnet.gr/webtv/.

Πληροφορίες: https://goo.gl/Q8v8jD.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής