Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

18.12.2018

Από την Επιστημονική Ημερίδα «Από το χειρόγραφο στο έντυπο, έως και το ηλεκτρονικό: το βιβλίο στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»,

Δελτίο Τύπου και Φωτοθήκη

   

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

   Με την ευκαιρία ανάδειξης της Αθήνας σε πολιτιστική πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018 η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Από το χειρόγραφο στο έντυπο, έως και το ηλεκτρονικό: το βιβλίο στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο της Σχολής την 11η Δεκεμβρίου 2018.

    Παράλληλα η Κοσμητεία οργάνωσε έκθεση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής με θέμα: «Σπάνιο υλικό της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής», προβάλλοντας σπάνιες εκδόσεις θεολογικού περιεχομένου από τον 16ο έως 19ο αιώνα, και αποσκοπώντας να μυήσει τους επισκέπτες στον κρυμμένο θεολογικό συγγραφικό θησαυρό που αυτή με πολλή φροντίδα φιλοξενεί και προστατεύει με τη συμβολή των εργαζομένων της σ΄ αυτή.

   Για την εν λόγω Επιστημονική Ημερίδα συνεργάστηκε η Θεολογική Σχολή με τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Δυτικής Αττικής, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, διασφαλίζοντας έτσι την διεπιστημονικότητα, βασισμένη στη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

   Εισηγήθηκαν σχετικά Παλαιογράφοι, Βιβλιοθηκονόμοι, Αρχειοθέτες, Ιστορικοί και Συντηρητές του Βιβλίου, και Αρχαιομέτρες. Από από αυτές τις Εισηγήσεις αναδείχτηκαν η διαχρονική αξία του Βιβλίου, η θέση του στη Θεολογική Σχολή, η πορεία του από την εποχή των χειρογράφων στην εποχή της τυπογραφίας και του ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά και οι μέθοδοι συντήρησής του. Η Ημερίδα έκλεισε με την επίδειξη και εκπαίδευση φοιτητών σε συστήματα χημικών αναλύσεων και ψηφιοποίησης.  

   Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, και η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγήτρια κ. Μαρία–Ζωή Φουντοπούλου, καθώς και πολλοί Ομότιμοι Καθηγητές της Σχολής.

Από την Κοσμητεία

της Θεολογικής Σχολής