Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

03.09.2018

Ανακοίνωση για τις προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων του Καθηγητή Σωτήριου Δεσπότη (Σεπτέμβριος 2018)

θα εξεταστούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα

Όσοι φοιτητές καί φοιτήτριες δικαιούνται εκ του Νόμου να εξετασθούν προφορικά, παρακαλούνται να μην προσέλθουν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες γραπτής εξέτασης των μαθημάτων του Καθηγητού κ. Σωτηρίου Δεσπότη, αλλά  θα ανακοινωθεί σύντομα άλλη ημερομηνία για να εξετασθούν.

Εκ του Γραφείου
του διδάσκοντος Καθηγητού
κ. Σωτηρίου Δεσπότη