Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

01.03.2018

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Τρίτης 06.03 και Τετάρτης 07.03 2018 του Καθηγητή Σωτήριου Δεσπότη

σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν δηλώσει τά κάτωθι μαθήματα ότι για τήν Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 θα υπάρξει μια τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα λόγω ανειλημμένων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του Διδάσκοντος Καθηγητού κ. Σωτ. Δεσπότη.

Τήν Τρίτη 6/3/2018 ώρα 9-12 θά πραγματοποιηθεί τό μάθημα Συγκριτική Ερμηνεία του κειμένου της Π.Δ. από το Πρωτότυπο και τους Ο' στο Αμφιθέατρο.

Τήν Τετάρτη 7/3/2018 ώρα 10-12.30 θά πραγματοποιηθούν οι παραδόσεις των μαθημάτων:  α) Ερμηνεία και Θεολογία της Κ.Δ.  & β) Κ.Δ. και Ρητορική στο Αμφιθέατρο.

Εκ του γραφείου του
Διδάσκοντος Καθηγητού