Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

24.07.2017

Θυρίδα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ 2016-17

Undergraduate studies: Essential documentation, applications and newsfeed

Το νέο Π.Π.Σ. του Τμήματος Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος. Μέσω της παρούσας θυρίδας ενημέρωσης είναι διαθέσιμη ευέλικτη και χρηστική πρόσβαση σε ειδήσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες και εφαρμογές αναφορικά με τις προπτυχιακές σας σπουδές στο Τμήμα.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Undergraduate essentials: Documents, applications and guidelines

Αναρτήσεις Θυρίδας / Newsfeed