Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

01.10.2020

Θυρίδα ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εντάσσεται ως προαιρετική στο νέο 4ετές Πρόγραμμα Σπουδών  του Τμήματος στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο  για περίοδο 2 (δύο) μηνών πλήρους απασχόλησης (20 ημέρες/μήνα).  Η επιλογή των υποψηφίων  φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή  τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Επιστημονικό  Υπεύθυνο. Η απόφαση της  επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

- Είσοδος στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
- Γραφείο Πρακτικής άσκησης ΕΚΠΑ
 

Τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

(α)  Αναπλ. Καθηγητής  Αθανάσιος Γλάρος,
      Επιστημονικός Υπεύθυνος της Π.Α. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
(β) Καθηγήτρια Διοτίμα Λιαντίνη, Επόπτρια Π.Α.
(γ) Αναπλ. Καθηγήτρια Πανωραία Κουφογιάννη, Επόπτρια Π.Α.

Πληροφορίες: κα Αφροδίτη Αγαπητού (ΕΤΕΠ),
Γραφείο αρ. 105, 210-727-5731

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής φοιτητών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόσπασμα Πρακτικού 1ης Συνέλευσης του Τμήματος της 12ης Ιουνίου 2019.

 Ανακοινώσεις