Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

03.09.2019

2019-20 Θυρίδα ανακοινώσεων Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβύδου Κυρίλου (Κατερέλου), Καθηγητή

2019-20 Newscentre / Bishop of Abydos Kyrillos (Katerelos), Professor