Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Συνέδρια » Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

22.11.2017

Έρευνα και καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Υγείας

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Τα σημαντικότερα έργα Έρευνας και Kαινοτομίας καθώς και η Επιστημονική Αριστεία που παρήχθηκε την τελευταία δεκαετία στους τομείς των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζονται, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 180 χρόνια του ΕΚΠΑ, σε ειδική ημερίδα που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017.

Το επιμέρους έργο των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Υγείας θα παρουσιασθεί στο αμφιθέατρο "Α. Αργυριάδης" (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30) από τις 14.00 έως τις 18.30. 

Η Κεντρική Εκδήλωση παρουσίασης του συνολικού έργου των δύο Σχολών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά, στις 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).


Αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο την τελευταία τριετία, και παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, η μέση ετήσια χρηματοδότηση που έχουν προσελκύσει μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων οι Καθηγητές του ΕΚΠΑ για έργα έρευνας-τεχνολογίας και ανάπτυξης υπερβαίνει τα 60 εκατ. Ευρώ. Ειδικότερα την τρέχουσα περίοδο εκτελούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ άνω των 2.000 ερευνητικών έργων στα οποία απασχολούνται ετησίως 5.000 έως 9.000 νέοι επιστήμονες (δηλαδή υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικοί –επιστημονικό- διοικητικό προσωπικό) σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ και το υπόλοιπο μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος.

Επιπροσθέτως τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτών των έργων και η επιστημονική αριστεία έχουν σημαντική επίδραση διεθνώς, γεγονός που τοποθετεί το ΕΚΠΑ σε υψηλές θέσεις παγκοσμίων κατατάξεων.

Τα έργα αυτά παράγουν νέα γνώση, προάγουν την επιστημονική αριστεία και καθώς στην μεγάλη τους πλειοψηφία αποτελούν διεθνείς συνεργασίες συμβάλλουν καθοριστικά στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Επίσης οι πόροι αυτοί συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση της ανεργίας των νέων επιστημόνων και της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό, καθιστώντας τις Σχολές Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας αλλά και το ΕΚΠΑ στο σύνολο του έναν ενιαίο χώρο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας και μια βασική μονάδα διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού (brain gain) για τη χώρα.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

 

Πρόσκληση και πρόγραμμα