Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Τεχνικού Συμβουλίου

Τεχνικού Συμβουλίου

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται αποφάσεις και ενέργειες του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις αναρτώνται σταδιακά μετά την καθαρογραφή και την υπογραφή τους