Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Συγκλήτου

Συγκλήτου

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται αποφάσεις και ενέργειες της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις αναρτώνται σταδιακά μετά την καθαρογραφή και την υπογραφή τους