Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Προβολή απόφασης/ενέργειας

Προβολή απόφασης/ενέργειας

06.12.2017

Έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για χορήγηση, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2014-15 μεταπτυχιακών υποτροφιών

Η Σύγκλητος αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση της ...

 Σχετικό αρχείο