Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Προβολή απόφασης/ενέργειας

Προβολή απόφασης/ενέργειας

02.02.2016

11η Συνεδρία Συγκλήτου ακαδ. έτους 2015-2016 (2/2/2016)

2/2/2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Θέμα MONO

Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (αρ. διακ. 1/2015) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ.

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ:ΨΓΜ746ΨΖ2Ν-ΕΜΗ