Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου

Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται αποφάσεις και ενέργειες του Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις αναρτώνται σταδιακά μετά την καθαρογραφή και την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με την από 18-4-2013 απόφαση της Συγκλήτου, το Οικονομικό και Τεχνικό Συμβούλιο λειτουργεί στο εξής ως Τεχνικό Συμβούλιο με νέα σύνθεση.